• Zwroty i reklamacje

Zwroty i wymiana towaru

Prawo odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: hejka@poplami.com).

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu rzeczy lub dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wymiana towaru 

Wymiana towaru następuje poprzez zwrot zakupionego towaru i zakup nowego.

Reklamacje

W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, możecie Państwo żądać reklamacji w postaci:

  1. doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, 2. wymianę na nowy, 3. stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i towaru) w przypadku kiedy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Zamiar reklamacji towaru należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres: hejka@poplami.com. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał wypełnionego i podpisanego formularza reklamacji towaru oraz kopię dowodu zakupu (rachunek). Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. Sprzedawca w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania paczki z reklamowanym towarem, rozpatrzy reklamację towaru.